Rácz Csaba klubvezető edzőA SHOGUN Sportegyesület  a Magyar Karate Szakszövetség (MKSZ)  és a Magyar Kyokushin Karate Szervezet (MKKSZ)  tagja. Továbbá tagja a Shinkyokushin Harcművész Szövetségnek és az NPO Shinkyokushinkai világszervezetnek.

Világszervezetünk  elnöke Shihan Kenji Midori  7. danos Japán karate mester. Az MKKSZ alapítója a 7. danos Shihan Furkó Kálmán,  elnöke Shihan Kálóczi József 5. dan. Az SHSZ elnöke Shihan Dr Karmazin György 5. dan.

A Shogun Sportegyesületetet a  Hajdú Bihar Megyei Bíróság 3440. sorszám alatt a   társadalmi  szervezetek   nyilvántarásába vette.

A szervezet célja szerinti  besorolása: sporttevékenység.
Az Egyesület elnöke: Sensei Rácz Csaba 4. Dan.

Az Egyesület célkitûzései:

 • A Kyokushin Karate filozófiai és  Keleti Harcmûvészeti  oktatása és népszerûsítése gyermekek, fiatalkorúak és  felnõttek  részére, elõsegítve ezzel a sportolás iránti szeretet és  igényt,  valamint az egészséges testi– és lelki fejlõdést.
 • A Karate oktatási rendszerén keresztül  – a fegyelem,  a tisztelet és az önismeret elõtérbe helyezésével – a  kiegyensúlyozott  és harmonikus életre, valamint közösségi szellemre való  nevelés.
 • Gyógyult szenvedélybetegek valamint  fogyatékos gyerekek  reszocializációjának és reintegrációjának  elõsegítése.
 • A gyermek- és fiatalkorúak  bûnelkövetõvé és kábítószer-fogyasztóvá  való válásának megelõzése a szabadidõ  helyes eltöltése  és az egészséges életmódra történõ nevelés  által.

Az  Egyesület a céljait elsõsorban a következõ eszközökkel  kívánja  megvalósítani:

 • Rendszeres sporttevékenységek  biztosítása.
 • Szakmai rendezvények, táborok,  sportbajnokságok, valamint  bemutatók szervezése és  lebonyolítása.
 • Fiatalok önismereti csoportjainak  szervezése.
 • Gyalogló– és futóklubok  kialakítása.
 • Bûnmegelõzési célú és drogprevenciós  projektekben  történõ aktív részvétel.
 • Pártfogó-, családsegítõ  és  családtámogató szolgáltatások kiépítése.
 • Egyéni felszerelések és megjelenés  biztosítása a  közösséghez való tartozás jegyében.
 • Újság, elektronikus– és nyomtatott  kiadványok szerkesztése